• Een wedstrijd duurt 2 x 25 minuten
 • Er wordt gespeeld op kunstgras
 • Er wordt gespeeld met 5 veldspelers en één keeper
 • Wisselen mag onbeperkt, maar alleen bij de middenlijn
 • Enig fysiek contact is wel toegestaan (zoals een schouderduw en een fair duel om de bal), echter er mogen GEEN slidings gemaakt worden!
 • De keeper is onderdeel van het spel; er geldt dus geen tijdlimiet als deze de bal aan de voet heeft.
 • De keeper mag de bal over de hele breedte en tot aan de eerste pion in de handen nemen.
 • Een penalty wordt alleen gegeven in geval van ontnemen van een (doel)kansrijke situatie en wordt genomen op 9 passen van het doel. Dit wordt door de scheidsrechter bepaald
 • Bij een vrije trap, direct of indirect, wordt 5 passen afstand gehouden vanaf de plaats waar de bal wordt getrapt. Dit bepaalt de scheidsrechter.
 • De keeper neemt geen doeltrap maar brengt de bal met de hand in het spel
 • Een bal die over de zijlijn gaat wordt ingetrapt, niet ingeworpen
 • Een bal tegen de paal van het grote gefixeerde doel aan de zijlijn is uit!
 • Een no-show is automatisch 5-0 verlies en mogelijk diskwalificatie!
 • In geval van gelijk aantal punten in de poule is het doelsaldo doorslaggevend, vervolgens het aantal gescoorde doelpunten en daarna onderling resultaat
 • Afzegging of aanvraag voor verplaatsing van een wedstrijd moet minimaal 24 uur voor aanvang ingediend worden bij de organisatie: info@zomercompetitie.com

We willen alle spelers er op wijzen dat iedereen zijn/haar spullen, lege flessen en andere troep meeneemt van het veld, zodat alles weer netjes opgeleverd kan worden.